Wata cukrowa... ( Candy-floss...)

Wata cukrowa - relikt mojego dzieciństwa ciągle żywy...
Candy-floss - relict of my childhood is still alive...


Komentarze